Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tin tức

THƯ GIÃN
THƯ GIÃN

Một số lưu ý về sơn kẽm Epoxy (sưu tầm)
Những câu hỏi thường gặp về sơn kẽm Epoxy

Thơ sưu tầm
Thơ sưu tầm

Đặc điểm nghành sơn
Đặc điểm nghành sơn

Đặc điểm lịch sử nghành sơn Việt Nam
Nguồn từ VPIA

Một số công nghệ sơn
Một số công nghệ sơn
Sơn là một sản phẩm có tầm quan trọng rất lớn trong nền kinh tế quốc dân. Không có một nghành nào là không sử dụng sản phẩm từ sơn như: tàu biển, công trình biển, công trình công nghiệp nặng, giao thông, cầu thép, sơn bột tĩnh điện, trang trí, xây dựng, dân dụng....

Các sự cố của sơn
Các sự cố của sơn

Sơn xây dựng – phân loại (Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam)
Bản tiêu chuẩn được biên soạn theo các quy định mới nhất về nội dung trình tự biên soạn một tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn gồm có các nội dung sau: • Tên tiêu chuẩn • Đối tượng tiêu chuẩn hoá và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn • Thuật ngữ và định nghĩa • Cách phân loại

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập