Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Thông tin chung

Chúng tôi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Quang Thọ

Địa chỉ: Tổ14 , Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3682500      -    Fax: 0236.3714637

Sở kế hoạch và đầu tư – Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp Giấy phép kinh doanh lần đầu ngày 28 tháng 04 năm 2004

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập